Správa systému, bezpeènost dat a synchronizace

Sítová verze / nesítová verze / Synchronizace

Pro práci v síti je urcena sítová verze programu. Ta umožnuje bezpecnou práci na síti, kde jsou data na všech pocítacích ihned aktualizována. V prípade neexistence kvalitní a bezpecné síte umožnuje speciální funkce programu sladit data oddelených pocítacu. Tuto funkci lze výhodne použít i pro sladení dat u prenosných pocítacu v terénu. Pro práci na jednom pocítaci nebo v prípade, kdy nepotrebujete vymenovat data mezi více uživateli, využijte nesítovou verzi. Synchronizace muže být plná (synchronizuje se 100% dat), nebo prírustková (synchronizují se pouze zmeny od zvoleného data). Obsluha synchronizace muže být plne automatizována.

Bezpecnost a ochrana dat

Program lze zabezpecit proti nedovolenému kopírování dat a úcinne chrání pred jejich ztrátou. Proti neoprávnenému prístupu do programu se využívají prístupová hesla. Uživatel muže zvolit zvýšenou ochranu heslem. V tom prípade systém vyžaduje zámenu hesla po vypršení zadaného poctu dnu. Uživatel nemuže použít stejné heslo vícekrát.

Práva

Definice uživatelských práv jsou nedílnou soucástí programu. Program lze nastavit tak, že prihlášený uživatel muže videt pouze jemu prirazené firmy, nebo všechny informace o všech firmách v celé databázi. Jsou tri základní úrovne nastavení. STANDARD - všichni vidí všechno, právo aktualizace má pouze jedna oprávnená osoba nebo správce. NAPROSTÁ VOLNOST - všichni mohou všechno. VELKÁ OMEZENÍ - každý vidí pouze jím porízené záznamy. Dále je možné vynutit vyplnení nekterých duležitých údaju, prípadne omezit zadávání nových a donutit uživatele, aby si vybral pouze z nabízených možností.

Zabezpecení proti duplicitám

Program kontroluje duplicity jak pri hromadném importu dat, tak i pri jednotlivých zápisech. Inteligentní systém zabezpecení proti duplicitám hledá souvislosti i mezi pravdepodobne duplicitními firmami, které mohly vzniknou napríklad preklepem nebo pravopisnou chybou, podobne upozorní na podobne znející jména firem sídlící na stejné ulici atd.
V momente, kdy již duplicitní firmy v databázi existují, nabízí systém aparát pro vyhledání pravdepodobne duplicitních firem. Jeho soucástí je možné sloucení duplicitních záznamu do záznamu jediného, tj. veškerá jména, spoje, jednání, doklady, ..., se presunou do firmy jediné. Petr Kapitán -